MEGATONY

Tyle dobrej muzyki, ile uniesiesz!
Szukaj
Close this search box.

kgkgykuygkygug

Drugi solowy album członkini Sonic Youth to zbiór mrocznych melorecytacji do dźwięków powolnego, postindustrialnego hip-hopu. Artystka z mocą daje wyraz niepokojom, jakie towarzyszą człowiekowi we wszechobecnym chaosie przemocy i dezinformacji.

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że urządzenie było użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowane, stosowany był zalecany przez producenta osprzęt / materiały eksploatacyjne, urządzenie nie było demontowane ani modyfikowane przez osoby nieupoważnione, praca urządzeniem nie była kontynuowana po wystąpieniu pierwszych objawów usterki, w przypadku urządzeń z tabliczką znamionową: nie zniszczono (nie usunięto) tabliczki znamionowej z numerem seryjnym urządzenia.

Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia urządzenia na skutek nadmiernej lub niewłaściwej eksploatacji, uszkodzenia mechaniczne, transportowe, awarie, powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych, takich jak pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działania środków chemicznych, niewłaściwa wentylacja, siły wyższe, a także innych, będących poza kontrolą Gwaranta.

Gwarancja nie obejmuje wymiany części zużywających się w sposób naturalny (w tym: dysz, zacisków, uchwytów, wtyczek, igieł, dłut, elementów przewodów spawalniczych) oraz usług dodatkowych: instalacji, czyszczenia zewnętrznego i wewnętrznego, przeglądów serwisowych, przewidzianych w instrukcji obsługi oraz sprawdzenia produktu. Koszt takich usług, jak i diagnozy urządzenia nieposiadającego wad, pokrywa Klient.

Termin wykonania obowiązków z tytułu Gwarancji wynosi 14 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu Gwaranta. Serwis Gwaranta może podjąć decyzję o wydaniu nowego urządzenia bądź zwrocie kosztów zakupu. Termin Gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia urządzenia nowego lub wolnego od wad. Jeżeli Gwarant dokonał naprawy, wymieniając części, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin Gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy.

Klient traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza Serwisem Gwaranta. Gwarant nie udostępnia urządzenia zastępczego na czas naprawy i nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku braku możliwości korzystania z produktu, będącego w naprawie. Podstawą uznania reklamacji w ramach Gwarancji jest prawidłowo wypełniona przez Sprzedawcę, Karta Gwarancyjna wraz z dowodem zakupu urządzenia (faktura lub paragon).

W przypadku stwierdzenia wady, urządzenie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do Sprzedającego lub, w razie braku takiej możliwości, zgłosić reklamację przez formularz reklamacyjny na stronie internetowej

Poczytaj też o tym

Premiera: 12/05/2023
James Ellis Ford, znakomity producent, kompozytor, instrumentalista, znany ze współpracy z największymi, teraz sam przykuwa uwagę fantastyczną płytą.
Premiera: 18/01/2024
Wyjątkowy wokalista i songwriter, współpracownik Marianne Faithfull, Palomy Faith i The Libertines, powraca z kolejnym singlem zapowiadającym album "El Magnifico". Premiera 29.03.
Premiera: 24/01/2024
Nowy singiel londyńczyków, zapowiadający album, który ukaże się 22 marca brzmi jak żywcem wyjęty z horroru lub futurystycznego kryminału z soundtrackiem w stylu psychedelic-surf. Zapowiada się ciekawie.